Duurzame (afval)watersystemen voor particulieren en bedrijven

Individuele waterzuivering, IBA (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater), kleinschalige waterzuivering (tot meer dan 1000 ie), opwaardering van oppervlaktewater of andere alternatieve waterbronnen, rietvelden, plantenzuivering, compactsystemen, lavafilters, zwemvijvers, drinkwater voor vee, nazuivering en hergebruik van gezuiverd afvalwater, studie en/of realisatie van uw projecten.

AgrAqua ontwikkelt duurzame waterzuiveringssystemen op maat voor zowel particulieren als voor bedrijven en overheden. Dankzij onze unieke, ruimtebesparende en autonome plantensystemen en compactsystemen kan u tegen een zeer competitieve prijs uw waterprobleem oplossen.

Er worden enkel systemen gebruikt die weinig onderhoud vergen en autonoom en betrouwbaar werken. Met zo weinig mogelijk elektromechanische onderdelen. U hoeft geen waterzuiveringsspecialist te zijn om met deze systemen te werken en toch een goede en betrouwbare effluentkwaliteit te bekomen.

Maatwerk en individuele begeleiding zijn onze standaard want elk waterprobleem vraagt een persoonlijke aanpak.
Neem gerust contact op met AgrAqua en laat u overtuigen van onze expertise en maatoplossingen.

We begeleiden u als particulier maar vooral als bedrijf, architect, ondernemer, horecazaak, aanbestedende overheid, projectontwikkelaar naar een duurzaam intern watersysteem:


  • Hoe stemt u de watervoorziening, interne waterstromen en de nodige waterzuiveringsprocessen zo efficiënt mogelijk op elkaar af als dat niet uw core-business is?
  • Hoe kan u een waterprobleem ombuigen tot een opportuniteit?
  • Welke zuiveringssystemen zijn geschikt voor uw situatie?

We doorlopen het zoekproces naar een oplossing voor uw waterprobleem samen met u om tot een aangepaste oplossing op maat te komen.

AgrAqua heeft op basis van haar jarenlange ervaring een eigen productgamma ontwikkeld:

Water is een belangrijke grondstof en afvalwater vaak een moeilijk probleem. Steeds strengere lozingsnormen worden opgelegd. Hergebruik van (afval)water of gebruik van alternatieve waterbronnen wordt belangrijker omwille van vergunningsvoorwaarden maar steeds meer ook omwille van de kosten voor heffingen en aankoop op leidingwater en diep grondwater.

Sinds 1994 zijn we al actief in het onderzoek en voorlichting rond afvalwaterzuivering en alternatieve waterbronnen. In 2002 is AgrAqua opgericht om een aantal producten die we in die periode ontwikkeld hebben op de markt te brengen. We zijn actief in de land- en tuinbouw maar ook op de markt van de particuliere waterzuiveringssystemen (IBA’s), horeca, kantoren, enz.

Neem contact op »