Eerste commerciële spirulinateelt in Vlaanderen

Eerste commerciële spirulinateelt in Vlaanderen

Algenteelt in serres

Al decennia worden algen als de teelt van de toekomst gezien voor de productie van hoogwaardige eiwitten, essentiële vetzuren, grondstoffen voor een groene chemie, kleurstoffen, anti-oxydantia, brandstof en zoveel meer.

Al staat het onderzoek naar de mogelijkheden van algen in België op een internationaal hoog niveau, tot nog toe is er op het vlak van algenteelt nog niet veel gerealiseerd in ons land. Jammer, want al zijn heel wat verwachtingen over algen sterk overdreven, bepaalde microalgen hebben echt wel potentieel.

AgrAqua werkt samen met een aantal private partners en onderzoeksinstellingen aan een concept voor de commerciële teelt van Spirulina, een micro-alg die hoge concentraties (60 à 70 %) aan zeer hoogwaardige eiwitten produceert (alle essentiële aminozuren zijn aanwezig).

AgrAqua coördineert het project en begeleidt serristen die willen overschakelen naar de teelt van Spirulina rond teelttechniek en afzet. In 2013 is een eerste bedrijf gestart met de commerciële teelt van Spirulina met een directe korte-keten-afzet van gedroogde Spirulina.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de verbreding van de markt voor dit product zodat er op korte termijn ruimte komt voor meer Vlaamse Spirulina. Voor een aantal bedrijven kan dit een zeer interessante alternatieve teelt zijn.

U wil er meer over weten? Neem zeker contact op met ons.

Bekijk hier voorbeeldprojecten van onze algenteelt »