Een 'Biogran'-systeem met vijver en hergebruik voor het spoelen van toiletten en als koelwater

Een "Biogran"-systeem met vijver en hergebruik voor het spoelen van toiletten en als koelwater

Voorbeeldprojecten

Plantensystemen

Een percolatierietveld voor drinkwater voor varkens

Percolatierietvelden verwijderen niet alleen organische vervuiling maar ook het gros van de pathogene bacteriën. Daarom zijn ze bruikbaar voor zuivering van regenwater of oppervlaktewater tot drinkwater voor vee zoals op dit varkensbedrijf.

Download hier meer informatie over dit project