Een 'Biogran'-systeem met vijver en hergebruik voor het spoelen van toiletten en als koelwater

Een "Biogran"-systeem met vijver en hergebruik voor het spoelen van toiletten en als koelwater

Voorbeeldprojecten

Algenteelt

Algen telen op reststromen

Algen worden gewoonlijk gekweekt met klassieke meststoffen. Maar ze kunnen in principe ook gekweekt worden op nutriënten uit reststromen.

Download hier meer informatie over dit project