Percolatierietveld voor 60 inwonerequivalenten bij een kantoor met hergebruik van effluent voor het spoelen van toiletten

Percolatierietveld voor 60 inwonerequivalenten bij een kantoor met hergebruik van effluent voor het spoelen van toiletten

Studieopdrachten: Bestekken, wateraudits, alternatieve waterbronnen

Bestekken

Een bestek schrijven voor een afvalwaterzuivering als overheid, architectenbureau of studiebureau is niet eenvoudig als je geen specialist ter zake bent. AgrAqua heeft ervaring met diverse types compacte en plantenzuiveringsinstallaties. Wij kunnen u bijstaan om te bepalen welk type waterzuivering voor uw project het meest geschikt is. Ook bij de opmaak van concepten, dimensionering en bestekken kunnen we voor ondersteuning zorgen.

Wateraudits

Als bedrijf wordt u in uw milieuvergunning geconfronteerd met beperkingen op het oppompen van diep grondwater?
De hoeveelheid en/of kwaliteit van het opgepompte water is onvoldoende geworden?
U wil gewoon zo weinig mogelijk kosten maken voor de aankoop van leidingwater of minder heffingen betalen op het lozen van afvalwater?
U kan misschien goedkoop en voldoende laagwaardig water winnen uit een naastgelegen waterloop of plas dat dan opgewaardeerd moet worden tot de gewenste kwaliteit?

Er zijn tal van redenen om de waterkringloop binnen uw bedrijf in beeld te brengen en te zoeken naar optimalisatie en zuivering en hergebruik van bepaalde afvalwaterstromen.

AgrAqua kan u daarbij helpen via een wateraudit. Hierbij worden alle waterstromen binnen het bedrijf in beeld gebracht en gekwantificeerd. Op basis hiervan wordt dan een optimalisatie voorgesteld.

Alternatieve waterbronnen

We kunnen u ook adviseren over eventuele alternatieve waterbronnen en de mogelijkheden van hergebruik van bepaalde (deel)waterstromen binnen het bedrijf, incl de te gebruiken technieken om het water te zuiveren, de nodige vergunningen tot de opmaak van de nodige bestekken of de realisatie van een duurzaam watersysteem.

Het slim combineren van waterstromen kan

  • veel water en geld besparen;
  • uw bedrijf verder laten groeien zonder meer water te moeten oppompen.

Afvalwater zuiveren voor hergebruik kan soms ook zelfs zinvol (en rendabel) zijn in gerioleerd gebied. In heel wat gevallen is afvalwater zuiveren en hergebruiken goedkoper dan leidingwater aankopen en heffingen betalen. Dat geldt oa voor kantoren met wat groenaanleg.