Interessante linken

Collega's

ECOZ® »

Voor een aantal projecten werken we samen met ECOZ® die ook een gamma kwaliteitsvolle plantensystemen aanbiedt. De plantensystemen in een PEkuip zijn bvb ontwikkeld ism ECOZ®.


Micro-algen

FISCH »

FISCH ondersteunt de teelt en verwerking van micro-algen als producent van groene grondstoffen.


Micro-NOD »

In het project Micro-NOD wordt we de mogelijkheid nagegaan om veilige nevenstromen met veel anorganische nutriënten om te zetten tot hoogwaardige organische plantenvoeding. Binnen AgrAqua proberen we op een zo efficiënt mogelijke manier algen te kweken op dergelijke reststromen.


VAP »

Het Vlaams Algenplatform brengt alle actoren in de Vlaamse wereld van de micro-algen samen.


Overheidsinstanties

Landbouw en Visserij »

Meer uitleg over een percolatierietveld.


Onderzoek Thomas More »

De hogeschool Thomas Moore doet heel wat onderzoek naar rietvelden.


Praktijkgids Water »

De website van het departement Landbouw en Visserij heeft op haar website heel wat aandacht voor duurzaam watergebruik op land- en tuinbouwbedrijven.


Provincie Oost-Vlaanderen »

Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft een vulgariserende brochure uitgegeven rond duurzaam waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven.


Provincie Oost-Vlaanderen Reglementering rond water »

Er bestaan heel wat regeltjes ivm water. Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft ze gebundeld om het overzicht te kunnen bewaren.


Taakverdeling waterzuivering in Vlaanderen »

De taakverdeling naar (individuele) waterzuivering is nogal ingewikkeld in Vlaanderen. Op de site van VMM wordt uitgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is.


VLAREM »

Het VLAREM bevat alle regels ivm vergunningen, lzoingsnormen, controlesystemen enz. Op de site van LNE (departement Leefmilieu, Natuur en Energie) worden de gecoördineerde teksten gepubliceerd.


VMM »

De Vlaamse Milieumaatschappij voert het Vlaams beleid rond grondwater en oppervlaktewater uit, incl vergunningenbeleid.


Zoneringsplannen »

Elk pand in Vlaanderen met een afvalwaterstroom is in kaart gebracht. De gemeenten, Aquafin en VMM hebben voor elk van de lozingspunten aangeduid of ze door de gemeente gesaneerd zullen worden (groen) of dat ze zelf het afvalwater moeten zuiveren (rood).


Proefcentra

Waterportaal »

De proefcentra van Oost-Vlaanderen hebben een uitgebreide website over water in de land- en tuinbouw.