Een 'Biogran'-systeem met vijver en hergebruik voor het spoelen van toiletten en als koelwater

Een "Biogran"-systeem met vijver en hergebruik voor het spoelen van toiletten en als koelwater

Voorbeeldprojecten

Plantensystemen

Een binnentuin als plantenzuivering van 100 ie bij een jeneverstokerij

Industrie grond is te duur om plaats rovende installaties te bouwen die geen geld opbrengen. Anderzijds wil dit bedrijf een natuurlijk en autonoom werkende waterzuiveringsinstallatie. De bedrijfsleider wil veel bezoekers op het bedrijf ontvangen in een natuurlijk en duurzaam kader. Het bedrijf is dan ook gelegen in een schitterende omgeving langs de Schelde en die sfeer wil hij ook op het bedrijf doortrekken.

Met dit Biogransysteem kan het afvalwater gezuiverd worden in de binnentuin. Het effluent wordt zichtbaar gemaakt en nagezuiverd in 2 vijvers.

Een waterzuivering is een kost maar op deze manier is er (behalve het uitsparen van heffingen en besparing op aankoop van water door hergebruik van effluent voor toiletten) ook een meerwaarde in de communicatie en imago-opbouw van het bedrijf.

Download hier meer informatie over dit project