Een 'Biogran'-systeem met vijver en hergebruik voor het spoelen van toiletten en als koelwater

Een "Biogran"-systeem met vijver en hergebruik voor het spoelen van toiletten en als koelwater

Voorbeeldprojecten

Plantensystemen

Van 16 naar 48 ie zonder de oppervlakte te vergroten

Een klassiek percolatierietveld van 16 ie werd te klein en de capaciteit moest dringend verhogen, liefst zonder in oppervlakte uit te breiden en met beperkte kosten. Het zand vervangen door Biogran was de oplossing.

Download hier meer informatie over dit project


Een percolatieveldje met bodembedekkers in de groenzone van een bedrijf

Een kleine groenaanplanting tussen de parking langs de straat en de laad- en losruimte van het bedrijf is deels uitgegraven en vervangen door een “Biogran”systeem van 10 m². Als beplanting zijn dezelfde houtige bodembedekkers (Lonicera) gebruikt als in de rest van de groenzone zodat het percolatieveld na dichtgroeien helemaal niet meer te zien zal zijn.

Download hier meer informatie over dit project


Een percolatierietveld voor drinkwater voor varkens

Percolatierietvelden verwijderen niet alleen organische vervuiling maar ook het gros van de pathogene bacteriën. Daarom zijn ze bruikbaar voor zuivering van regenwater of oppervlaktewater tot drinkwater voor vee zoals op dit varkensbedrijf.

Download hier meer informatie over dit project


Percolatierietveld voor het afvalwater van een melkveehouderij incl hoevetoerisme en run-off van de kuilplaat

Op dit bedrijf is er een erg wisselende afvalwaterstroom. Een percolatierietveld met een aangepast voortraject kan dit afvalwater vlot verwerken tot een loosbaar en herbruikbaar effluent.

Download hier meer informatie over dit project


Een Biogransysteem van 12 m² voor een melkveebedrijf

Afvalwater met veel melkresten is niet zo gemakkelijk te zuiveren als huishoudelijk afvalwater. Onze zuiveringssystemen zijn ontwikkeld op dit type afvalwater en zijn daar dan ook voor aangepast. En een Biogransysteem heeft slechts een beperkte ruimte nodig.

Download hier meer informatie over dit project


Een Biogransysteem van 6 m² voor huishoudelijk afvalwater

AgrAqua ontwikkelde ism ECOZ een alternatief dat even compact is als een klassiek belucht systeem en even snel te plaatsen. Het systeem kan beplant worden met een ruime keuze aan moeras- en tuinplanten. Op die manier kan het in elke tuin naadloos geïntegreerd worden.

Download hier meer informatie over dit project


Een percolatierietveld voor de zuivering van afvalwater van een melkveebedrijf incl run-off kuilplaat

De meeste waterzuiveringssystemen kunnen niet overweg met erg wisselende afvalwatertoevoer. Op een rundveebedrijf kan de run-off van de kuilplaat ook vervuild zijn en dus gezuiverd moeten worden.
Dergelijk afvalwater schommelt enorm naar hoeveelheid en kwaliteit. Hiervoor hebben we een aangepast systeem uitgewerkt waarbij de meest geconcentreerde perssappen opgevangen worden en de run-off gebufferd en gezuiverd wordt in een percolatieveld of een lavafilter.

Download hier meer informatie over dit project


Een percolatierietveld bij een pluimveebedrijf ikv een landinrichtingsproject van de VLM

Een waterzuiveringssysteem op een pluimveebedrijf is niet zo gebruikelijk. Toch kan dit op een aantal bedrijven een goede optie zijn. Heel wat pluimveebedrijven hebben immers geen landbouwgrond waarop het kuiswater van de stallen nuttig toegepast kan worden.

In de Antwerpse Kempen heeft de VLM een landinrichtingsproject gerealiseerd. Eén van de acties was de sanering van een aantal lozingspunten van landbouwbedrijven waaronder dit biologisch legkippenbedrijf.

Download hier meer informatie over dit project


Een percolatierietveld bij 2 melkveebedrijven ikv een landinrichtingsproject van de VLM

In de Antwerpse Kempen heeft de VLM een landinrichtingsproject gerealiseerd. Eén van de acties was de sanering van een aantal lozingspunten van landbouwbedrijven waaronder 2 melkveebedrijven.

Download hier meer informatie over dit project


Een percolatierietveld van 15 ie voor een paardenmelkerij ikv een landinrichtingsproject van de VLM

In de Antwerpse Kempen heeft de VLM een landinrichtingsproject gerealiseerd. Eén van de acties was de sanering van een aantal lozingspunten van landbouwbedrijven waaronder deze paardenmelkerij.

Download hier meer informatie over dit project


11 percolatierietvelden voor woningen in de Meetkerkse moeren

De Meetkerkse Moeren zijn een prachtig meersengebied aan de rand van Brugge. De VLM heeft er een landinrichtingsproject uitgevoerd. Eén van de acties was de sanering van de grachten en sloten in het gebied.

Wij mochten er 11 percolatierietvelden realiseren bij de landelijk gelegen woningen in het gebied. Een dankbaar project waarmee we een belangrijke bijdrage leverden in de opwaardering van de natuurwaarden in dit waterrijke gebied.

Download hier meer informatie over dit project


Een binnentuin als plantenzuivering van 100 ie bij een jeneverstokerij

Industrie grond is te duur om plaats rovende installaties te bouwen die geen geld opbrengen. Anderzijds wil dit bedrijf een natuurlijk en autonoom werkende waterzuiveringsinstallatie. De bedrijfsleider wil veel bezoekers op het bedrijf ontvangen in een natuurlijk en duurzaam kader. Het bedrijf is dan ook gelegen in een schitterende omgeving langs de Schelde en die sfeer wil hij ook op het bedrijf doortrekken.

Met dit Biogransysteem kan het afvalwater gezuiverd worden in de binnentuin. Het effluent wordt zichtbaar gemaakt en nagezuiverd in 2 vijvers.

Een waterzuivering is een kost maar op deze manier is er (behalve het uitsparen van heffingen en besparing op aankoop van water door hergebruik van effluent voor toiletten) ook een meerwaarde in de communicatie en imago-opbouw van het bedrijf.

Download hier meer informatie over dit project


Een voortuin als plantenzuivering van 80 ie bij een fruitbedrijf

Een Biogransysteem kan beplant worden met een ruim assortiment aan planten en bloemen zodat het een volwaardig onderdeel van de tuin wordt.

In dit project vormt de waterzuivering zelfs de hele voortuin. Het systeem werkt reukloos. Je hoeft het dus helemaal niet ergens achter in de tuin weg te stoppen.

Download hier meer informatie over dit project


Compactsystemen

Een lavafilter bij een gespecialiseerd akkerbouwbedrijf met verwerking tot frieten.

Afvalwater van een aardappelverwerkend bedrijf bevat veel fijn zwevend zetmeel. Het is erg geconcentreerd en het zetmeel bezinkt moeilijk. Dit afvalwater schuimt ook erg wanneer er in gepompt of belucht wordt.

Een lavafilter kan dit afvalwater nochtans verwerken mits een ruime voorbezinking en een aangepaste sturing van het systeem.

Zo hebben we er 2 gerealiseerd van respectievelijk 150 en 300 ie.

Download hier meer informatie over dit project


Een lavafilter van 40 ie onder het terras van een taverne

Een waterzuivering onder het terras van deze taverne was een hele uitdaging.
De plaats was beperkt en er mocht echt geen geluid of geur waar te nemen zijn op het terras. En de afvalwaterproductie kan dagelijks schommelen van ca 400 l bij slecht weer tijdens de winter tot 5000 l op een zonnige dag in het week-end wanneer het jaagpad langs de Schelde druk bezocht wordt. Honderden fietsers en wandelaars komen dan genieten van een verfrissing of een heerlijke pannenkoek in deze schitterende en rustige omgeving.

Een lavafilter kan deze sterke schommelingen het best aan. Zonder geur of het storende geluid van blowers of pompen.

Download hier meer informatie over dit project


Algenteelt

Interreg project "De Blauwe Keten"

Onze Spirulina wordt vooral geproduceerd als voedingssupplement voor doelgroepen zoals sporters, vegetariërs en veganisten, senioren, foodies en levensgenieters. Maar er kan ook een (erg gezonde) blauwe natuurlijke kleurstof uit gewonnen worden. Tot nog toe vooral gebruikt in de voeding maar in het project "De Blauwe Keten" worden ook kleurstoffen voor de niet-voeding ontwikkeld.

Download hier meer informatie over dit project


Algen telen op reststromen

Algen worden gewoonlijk gekweekt met klassieke meststoffen. Maar ze kunnen in principe ook gekweekt worden op nutriënten uit reststromen.

Download hier meer informatie over dit project